Ochrana osobních údajů

Vítejte na webové stránce dietologického centra. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete informace o tom, jak zacházíme s vašimi osobními údaji a jak je chráníme.

Kdo jsme

Dietologické centrum je specializované zařízení poskytující služby v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Naše centrum se zaměřuje na individuální přístup ke každému klientovi s cílem dosáhnout optimálního zdravotního stavu.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Při poskytování našich služeb můžeme shromažďovat následující typy osobních údajů:

  • Kontaktní informace: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
  • Zdravotní informace: Informace o vašem zdravotním stavu, stravovacích návycích a cílech týkajících se výživy.
  • Ostatní informace: Jakékoliv další informace, které sdílíte s naším personálem v rámci konzultací nebo komunikace.

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje mohou být použity pro následující účely:

  • Poskytování služeb: Vaše informace nám pomáhají přizpůsobit naše služby vašim potřebám a cílům.
  • Komunikace: Kontaktujeme vás ohledně plánování schůzek, poskytování doporučení a odpovídání na vaše dotazy.
  • Marketingové účely: Můžeme vám zasílat informace o našich službách, speciální nabídky nebo novinky, pokud jste souhlasili s tímto použitím.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Používáme řadu technických a organizačních opatření k ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím. Vaše údaje jsou uchovávány v bezpečném prostředí a přístup k nim mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří je potřebují pro plnění svých pracovních úkolů.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho souhlasu, s výjimkou situací, kdy je to nezbytné pro poskytování našich služeb nebo dodržení právních požadavků.

Vaše práva

Máte právo kdykoliv požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Můžete také kdykoliv odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů pro marketingové účely.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Dietologické centrum
Adresa: Náměstí Práce 2512, 76001 Zlín
E-mail: podpora@revolucnicviceni.cz
Telefon: +420 730 183 983

Aktualizace ochrany osobních údajů

Tato ochrana osobních údajů může být pravidelně aktualizována. V případě významných změn v našich postupech v ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo e-mailové komunikace.